Sanitase vähemusaktsionäridele kuulunud aktsiate ülevõtmine