Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine (Viasat World Limited)