Privatus ir rizikos kapitalas

„Viena labiausiai patyrusių įmonių įsigijimo ir susijungimo bei privataus kapitalo sandorių komanda regione. […] Labai kūrybingi ir novatoriški derybose, kuriant sandorių struktūras ir ieškant nestandartinių sprendimų.“ (IFLR 1000)

Pirmaujame konsultuodami klientus dėl privataus ir rizikos kapitalo sandorių Baltijos šalyse. Mūsų ekspertai yra Baltijos šalių privataus kapitalo struktūrų kūrimo pagal geriausius tarptautinius standartus pradininkai.

Konsultuojame visais privataus ir rizikos kapitalo sandorių aspektais tiek privataus kapitalo investuotojams, besiderantiems dėl investicijų, tiek įmonėms, siekiančioms apsaugoti privatų kapitalą, atsivėrus naujoms įsigijimo ir plėtros galimybėms. Be to, padedame verslo partneriams ir rėmėjams, investuotojams ir fondų valdytojams visais klausimais dėl investavimo priemonių planavimo, kūrimo, valdymo, dalyvavimo investavimo priemonėse ir pasitraukimo iš jų.

Teikdami šios srities paslaugas remiames didele savo sukaupta patirtimi įmonių įsigijimo ir susijungimo sandorių, kapitalo rinkų ir įmonių teisės srityse bei skirtingose ūkio šakose.

 • „Klientams daro įspūdį kontoros galimybės teikti visą paslaugų spektrą ir gebėjimas vykdyti kelias jurisdikcijas apimančius sandorius.“ (Chambers Europe)
 • „Kontora įgijo didelį pripažinimą dėl išskirtinių pasiekimų privataus kapitalo sektoriuje.“ (IFLR 1000)

Pagrindiniai kontaktiniai asmenys

Konsultavimas ir atstovavimas:

 • fondų steigimas ir valdymas 
 • turto ir investicijų valdymas 
 • įsigijimo ir perleidimo sandoriai 
 • akcijų išpirkimas ir plėtros kapitalo sandoriai 
 • rekapitalizavimas 
 • fondų fondai 
 • fondų portfelių perleidimas
 • akcijų išpirkimas skolintomis lėšomis (leveraged buyouts) 
 • fondų valdytojų perleidimo sandoriai 
 • portfelio bendrovių pavedimai 
 • privatūs fondai 
 • kiti su privačiu ir rizikos kapitalu susiję klausimai