Asmens duomenų apsauga ir privatumas

Reguliacinė teisė Asmens duomenų apsauga ir privatumas

Ši komanda ypač giriama už savo „informacinių sistemų ir technologijų sektoriaus supratimą“. 

Mūsų teisininkai turi sukaupę daug patirties konsultuojant įvairių sektorių (pvz., sveikatos priežiūros, finansų, IT, viešbučių, mažmeninės prekybos, el. prekybos, įdarbinimo, nekilnojamojo turto, pramonės ir kt.) klientus su asmens duomenų apsauga ir privatumu susijusiais teisiniais klausimais, jie visapusiškai išmano, kaip veiksmingai spręsti, dokumentuoti ir tvarkyti klausimus pagal ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) ir nacionalinius duomenų apsaugos teisės aktus, įskaitant privatumą elektroninėje erdvėje.

Mūsų komanda atlieka asmens duomenų apsaugos atitikties auditus, kurių metu siekiama nustatyti neatitikimus, ir rengia individualizuotus veiksmų planus su praktinėmis rekomendacijomis, kaip pašalinti nustatytus neatitikimus.

Komanda taip pat siūlo įvairiapusę teisinę pagalbą įgyvendinant veiksmų planus teisės aktų reikalavimų atitikčiai užtikrinti. Tai apima ir reikiamų dokumentų (pvz., pranešimų dėl privatumo, duomenų tvarkymo veiklos įrašų, vidinių procedūrų, sutarčių dėl duomenų tvarkymo, poveikio duomenų apsaugai vertinimo dokumentų ir kt.) projektų rengimą, klientų verslo procesų ir procedūrų vertinimą, taip pat konsultavimą įvairiais kasdieniais klausimais, susijusiais su duomenų apsauga ir privatumu (pvz., nustatant asmens duomenų tvarkymo teisėtumą ir teisinius pagrindus, vaidmenis tvarkant asmens duomenis, nustatant duomenų saugojimo laikotarpius, reguliuojant asmens duomenų perdavimą į kitas valstybes, skiriant duomenų apsaugos pareigūnus ir kt.).

Be to, komanda veda mokymus duomenų apsaugos tema, kurių turinys ir apimtis priklauso nuo tikslinės grupės ir kliento poreikių, padeda duomenų apsaugos pareigūnams ir įmonių vidiniams teisininkams jų darbe, taip pat atstovauja klientams Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje ir teismuose.

Išskirtiniai projektai

 • 21.05.2019

  TGS Baltic nuolat ir įvairiai padeda AS „TV Play Baltics“ bendradarbiauti su reguliavimo institucijomis

  TGS Baltic komanda nuolat ir įvairiai padeda AS „TV Play Baltics“ (didžiausiam palydovinės televizijos paslaugų teikėjui Baltijos šalyse) bendradarbiauti su reguliavimo institucijomis (daugiausia Lietuvos radijo ir televizijos komisija).

  Daugiau
 • 19.05.2019

  TGS Baltic konsultavo „Hotsplots GmbH“

  Praėjusiais metais TGS Baltic tapo profesionalius Wi-Fi sprendimus klientams visoje Europoje teikiančios Vokietijos bendrovės „Hotsplots GmbH“ patikimu patarėju.

  Daugiau

Komandos nariai

Pagrindiniai kontaktai