Projektide finantseerimine

Finantsõigus ja kapitaliturud Projektide finantseerimine

„Äärmiselt tunnustatud büroo, kellel on laitmatu maine” rahanduses. Meeskond on „pädev, kliendikeskne ja praktiline” ning „oluline tegija piiriülestes tehingutes”. (IFLR 1000)

Aitame planeerida projektide finantseerimist, teha laenutaotlejate õigusauditit ja tehinguid läbi rääkida.

Oleme töötanud paljudele rahvusvahelistele finantsasutustele ning laenuvõtjatele ja nõustanud projektide finantseerimise erinevaid tahke, muu hulgas teinud laenutaotlejate õigusauditeid, aidanud seada tagatisi, läbi vaadanud tehingudokumente ja andnud õigusarvamusi.

Juhtivad rahvusvahelised advokaadibürood usaldavad meile regulaarselt taolisi ülesandeid.

TGS Balticu projektide finantseerimise valdkonna advokaate on nende oskusteabe ja saavutuste tõttu korduvalt nimetatud Baltimaade parimateks.

 • „Allikad rõhutavad selle meeskonna tugevat tööeetikat ja klientidele pühendumist. Samuti on nad kõrgelt kvalifitseeritud probleemsete laenude restruktureerimises ja Euroopa Liidu finantseerimisprojektides. Meeskonna arvamust nendes valdkondades küsivad paljud suured Euroopa pangad”. (Chambers Europe)
 • „Büroo tugevusteks on professionaalne teenindus, pühendumus, kättesaadavus ja loovus”. (Legal 500)
 • „Büroo on saanud hulgaliselt kogemusi Euroopa Liidu struktuurifondide rahastamise osas”. (IFLR 1000)
 • Aastatel 2012–2013 nõustasime Baltikumis sündikaatlaene kogumahus ligi 4 miljardit eurot ning finantseerimisprojekte mahus 500 miljonit eurot.
 • Nõustasime finantseerijaid 700 miljoni eurose veeldatud maagaasi terminali ja sadama infrastruktuuri projektis.
 • Aitame koordineerida Euroopa Investeerimispanga tegevust siinses regioonis.

Olulisemad tööd

 • 12.09.2023

  TGS Baltic nõustas Eesti juhtivat mineraalveetootjat Värska Originaali vähemusaktsionäride väljaostmisel ja ettevõtte refinantseerimisel

  TGS Baltic tegutses Värska Originaali ja selle aktsionäride õigusnõustajana. Meie meeskond nõustas läbirääkimisi tehingu tingimuste üle, millega klient omandas Värska Originaali täiendavaid aktsiaid.

  Rohkem
 • 02.06.2023

  TGS nõustas Eesti Digiraamatute Keskuse (EDRK) osanikke nende vähemusosaluse müügil erakapitalifondile BaltCap

  EDRK on raamatute digitaliseerimise absoluutne turuliider Eestis.
  TGS Baltic nõustas klienti ostja poolt tehingudokumentide läbirääkimistel ja tehingu lõpetamisel.

  Rohkem
 • 31.01.2014

  Pangagarantii LNG Terminali ehitamiseks

  Tark Grunte Sutkienė nõustas AB-d Klaipedos Nafta seoses 50 000 000 USA dollarilise esimesel nõudmisel sissenõutava pangagarantii andmisega, et tagada AB Klaipedos Nafta kohustusi, mis tulenevad veeldatud maagasi terminali ehitamisega seoses sõlmitud prahtimislepingust (ujuvlao üürimine).

  Rohkem
 • 01.07.2013

  Laenuleping Euroopa Investeerimispangaga veeldatud maagaasi terminali arendamiseks

  Tark Grunte Sutkienė tegutses AB Klaipedos Nafta õigusnõustajana 87 000 000 eurose laenu võtmisel Euroopa Investeerimispangalt, et finantseerida 50% veeldatud maagasi terminali arenduskuludest. Büroo nõustas AB-d Klaipedos Nafta ka riigigarantii saamisel, et tagada oma projektiga seotud kohustusi.

  Rohkem
 • 01.01.2013

  Rahvusvahelise veokonteinerite jaotuskeskuse arendamine

  Tark Grunte Sutkienė nõustas Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanka (EBRD) ning SEB panka stividoriettevõtja LKAB Klaipedos Smeltele 65 miljoni eurose laenu andmisel rahvusvahelise konteinerite jaotuskeskuse arendamiseks.

  Rohkem
 • 01.01.2013

  Rahastamistoodete väljatöötamine (JESSICA projekt)

  Tark Grunte Sutkienė nõustas Euroopa Investeerimispanka projektis, mille käigus töötati välja rahastamistooted väärtusega 200 miljonit eurot, mille eesmärgiks on toetada linnapiirkondade jätkusuutlikku arengut JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) algatuse raames.