Projektu finansēšana

Nekustamais īpašums Projektu finansēšana

“Spēcīgs birojs ar labu reputāciju” finanšu jomā. Tā speciālisti ir “kompetenti, praktiski un ieinteresēti pakalpojumu sniegšanā”, kas ir “svarīgi pārrobežu darījumos”. (IFLR 1000)

Mēs palīdzēsim jums strukturēt projektu finansēšanas darījumus, veikt aizņēmēju uzticamības pārbaudi un īstenot pārrunas par darījumiem.

Mēs strādājam ar neskaitāmām Baltijas un starptautiskajām finanšu institūcijām un aizņēmējiem visos projektu finansēšanas aspektos, tostarp aizņēmēju uzticamības pārbaude, aizņēmēju uzticamības pārbaude, darījuma dokumentu izskatīšana, juridisko atzinumu sniegšana, un citi.

Lielākās starptautiskās juridiskās firmas mums regulāri uztic šādus projektus.

“TGS Baltic” biroja finanšu juristi regulāri iekļūst Baltijas valstu labāko speciālistu sarakstā, pateicoties savai zinātībai un panākumiem.

 • “Klienti uzsver šā biroja speciālistu pamatīgo darba ētiku un apņemšanos sniegt tiem labāko.” Tas ir “arī ļoti prasmīgs darbā ar problemātisko kredītu pārstrukturizāciju un ES finansēšanas mehānismiem. Tāpat nozīmīgas Eiropas bankas taujā biroju pēc viedokļa šajos jautājumos.” (Izdevums “Chambers Europe”)
 • “Biroja stiprās puses ir sniegto pakalpojumu profesionalitāte, aktīva nodošanās paveicamajam, pieejamība un radošums.” (Izdevums “Legal 500”)
 • “Birojs ir uzkrājis pieredzi ES struktūrfondu finansējuma jomā.” (IFLR 1000)
 • 2012.–2013. gadā sniedzis konsultācijas par sindicētajiem kredītiem 4 miljardu eiro apmērā un citu veidu projektu finansēšanu 500 miljonu eiro apmērā.
 • Finanšu konsultants Šķidrinātās dabasgāzes un ostas infrastruktūras projektā vērtība bija 700 miljoni eiro.
 • Koordinējis Eiropas Investīciju bankas darbību šajā reģionā.

Darījumi

 • 15.11.2021

  TGS Baltic un Vinge palīdzēja Zviedrijas privātā kapitāla sabiedrībai Helix Kapital ieguldīt starptautiskajā sporta mediju aģentūrā Spring Media, kas vienlaikus apvienojās ar Future Sports Agency.

  TGS Baltic sadarbībā ar Vinge palīdzēja Zviedrijas privātā kapitāla sabiedrībai Helix Kapital ieguldīt starptautiskajā sporta mediju aģentūrā Spring Media, kas vienlaikus apvienojās ar Future Sports Agency, lai nostiprinātu savas vadošās pozīcijas Ziemeļvalstu sporta mediju tirgū un paātrinātu starptautisko paplašināšanos.

  Vairāk
 • 26.10.2021

  TGS Baltic konsultēja ALTUM Kapitāla fondu, tam piešķirot 10 miljonu eiro aizdevumu higiēnas preču ražotājam iCotton.

  TGS Baltic konsultēja ALTUM Kapitāla fondu, tam piešķirot aizdevumu 10 miljonu eiro apjomā ekoloģisku higiēnas preču ražošanas sabiedrībai iCotton, kas koncerna ražotnēs Latvijā un Polijā nodarbina 800 darbiniekus un kuras apgrozījums pagājušajā gadā sasniedza 80 miljonus eiro.

  Vairāk
 • 17.02.2021

  TGS Baltic palīdzēja Overkill Ventures AIFP, ar ieguldījumiem ASV sabiedrībā AXDRAFT un iziešanu no sabiedrībām.

  TGS Baltic palīdzēja KS Overkill Ventures Fund I AIF, kuru pārvalda SIA Overkill Ventures AIFP, ar ieguldījumiem ASV sabiedrībā AXDRAFT Inc. / Latvijas sabiedrībā AXDRAFT SIA un iziešanu no šīm sabiedrībām.

  Vairāk
 • 31.01.2014

  Bankas garantija šķidrinātās gāzes termināļa būvniecības projektā

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pildīja AB "Klaipedos nafta" juridiskā padomnieka pienākumus saistībā ar pirmā pieprasījuma bankas garantijas nodrošināšanu 50 miljonu ASV dolāru vērtībā, lai nodrošinātu AB "Klaipedos nafta" saistību izpildi saskaņā ar līgumu par sadarbības principiem (charter agreement) (peldošas uzglabāšanas vienības un virszemes regazifikācijas iekārtas (FSRU) noma), kas bija noslēgts par šķidrinātās gāzes termināļa izbūvi.

  Vairāk
 • 01.11.2013

  Korporācijas "Valeant pharmaceuticals international Inc." obligāciju emisija

  Advokātu birojs "TGS Baltic" konsultēja "Valeant pharmaceuticals international Inc." visos juridiskajos jautājumos saistībā ar bankas "Goldman Sachs" (ASV) izsniegtajiem papildnodrošinājumiem un vērtspapīriem Lietuvā uzņēmuma "Bausch & Lomb holdings incorporated" iegādes nolūkā. Sabiedrībai "Valeant pharmaceuticals international Inc." pieder un tā pārvalda ievērojamu ražotni Lietuvā.

 • 01.07.2013

  Aizdevuma līgums ar EIB par šķidrinātās gāzes termināļa izbūvi

  Advokātu birojs "TGS Baltic" pildīja AB "Klaipedos nafta" juridiskā padomnieka pienākumus saistībā ar Eiropas Investīciju bankas piešķirtā kredīta 87 miljonu eiro apmērā nodrošināšanu ar mērķi finansēt pusi (50%) šķidrinātās dabasgāzes projekta attīstīšanas izmaksu.

  Vairāk